Fitzwilliam Townhouse Parking

In and around Fitzwilliam Street Upper
Below are some options for parking near Fitzwilliam Townhouse. We would like to mention that a car is not really necessary when you are staying in Dublin city centre.  Most places of interest are within walking distance and the Dublin City Hop-On-Hop-Off Tour makes it very easy to access those places that are further away.  Dublin City Bikes are also a convenient way to get around, see below.

  • Q-Park Setanta is just 1-km from us and the cost is €47.50 per 24-hours to guests of Fitzwilliam Townhouse.   For more information on Q-Park Setanta car park, please click here.  Please note that maximum vehicle height is 1.90-meters.

  • Parking is now only free all day on Sunday's on Upper Fitzwilliam Street, Fitzwilliam Square and Fitzwilliam Place, you must pay from 7am on Monday morning (you can pay the parking meter on Sunday night for the first 3 hours on Monday morning, so you don"t have to get out of bed to go to the meter for 7:00am).  Or download the Dublin city parking app - Payzone from ParkingTag.ie

  • Chargeable parking is available on the Street outside from Monday - Friday inclusive from 7:00am to 7:00pm. Please note that you can pay at night for the following morning, the meter can be paid up to 10:00am.

  • Dublin Bikes are great to get around. You can purchase 1 day or 3 day pass and there are lots of location near Fitzwilliam Townhouse.  See this map for more details about locations near Fitzwilliam Townhouse and in Dublin 2.

  • Airport Pick-up Service - We are very happy to arrange for you to be collected at Dublin Airport. Simply send us your arrival details by email: info@fitzwilliamtownhouse.com - The cost is €45.00 subject to no delay and availability.
             

Liên Hệ

Địa chỉ

41 Upper Fitzwilliam Street
Dublin 2
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+353 1 662 5155

Email

info@fitzwilliamtownhouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 662 5155

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách