Save 15%  when you book direct - use Promo Code - SUM15

Fitzwilliam Townhouse Breakfast Menu

Should you have any special request we are very happy to assist you, simply email us in advance and we will be sure to have your request met. Info@fitzwilliamtownhouse.com

(The prices below don't apply if you book our B&B rates when reserving)
A Continental Breakfast is served from 7:30am and a Full Irish Breakfast from 8:00am.  Breakfast service finishes at 10:00am.
 
Menu
From the Buffet 
A Selection of Breakfast Cereals, Homemade Fresh Fruit Salad, Natural Yogurt
A selection of Dried Fruits, Seeds and Nuts
Wholemeal Breads, Soda Breads & Fruit Cake
A Selection of Baked Ham, Salami & Cheddar Cheese
A Selection of Fruit Juices – Orange, Apple. €10.00
 
Oatmeal Porridge & Buffet 
Oatmeal Porridge with Baileys Original Irish Cream Liqueur.
(Please allow 10 minutes, porridge is cooked to order) €10.00
 
Pancakes and Scrambled Eggs & Buffet 
Homemade Pancakes, Scrambled Eggs with Maple Syrup.  €12.00
 
****
A Traditional Irish Breakfast & Buffet (a must have!) 
Pork Sausage, Irish Bacon, Grilled Tomato & Fried Eggs 
White & Black Bacon Pudding and Baked Beans.   €14.00
 
****
Breakfast Tea and a Selection of Herbal Teas 
Fresh, Strong and Really Tasty Coffee!
 
If you reserved a Bed & Breakfast rate the above selection is included in your price.
 
 
**If you reserve B&B rates you are welcome to select from both our continental breakfast buffet and our traditional Irish breakfast**

The menu and prices are subject to change, but it won't be very often or by very much.
Updated March 2024

Liên Hệ

Địa chỉ

41 Upper Fitzwilliam Street
Dublin 2
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+353 1 662 5155

Email

info@fitzwilliamtownhouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 662 5155

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách